Sprawozdanie z realizacji programu PEAD - 2007

07-05-2008

Artykuły spożywcze które w ramach programu PEAD 2007 zostały dostarczone za pośrednictwem Caritas Parafii Opatowice, we współpracy z Powiatową radą Organizacji Pozarządowych ds. pomocy społecznej, to:

 • mąka – 38848kg,
 • makaron świderki- 65280kg,
 • mleko UHT 3,2%- 121680l.,
 • cukier 15040kg,
 • płatki kukurydziane- 1500kg,
 • ser żółty- 1460kg,
 • ser topiony- 3380kg
 • kasza mazurska- 27600kg,

co dało razem w 2007 roku 274780kg żywności.

Żywność ta trafiła do wszystkich gmin powiatu tarnogórskiego , w ilości proporcjonalnej do ilości uprawnionych na podstawie kart pomocy żywnościowej wydawanych przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymana żywność była wydawana na jedną osobę w ilościach zaproponowanych przez Caritas Diecezji Gliwickiej tj. mleko- 8l, maka- 2-kg,makaron- 2 kg, cukier 2-kg, płatki – 0,5 kg (w rodzinach z dziećmi) ser żółty -0,3 kg, ser topiony- 0,3, kasza- 2kg. (lub jej wielokrotność w zależności od otrzymanej ilości)

Ze względu na bardzo małe ilości następujących art.: cukier, płatki kukurydziane, sery; które nie zaspokoiły zapotrzebowania uprawnionych, zastosowaliśmy z konieczności inne kryteria(zmniejszające ilość)- wydawaliśmy np. cukier tylko po 1kg, a płatki tylko dla rodzin z dziećmi. Natomiast te produkty których ilość była wystarczająca, wydawaliśmy dodatkowo np. po 1 kg mąki, 2 kg makaronu , 4 l. mleka. Żywność była wydawana w sposób ciągły, tzn. korzystającym nie wydawaliśmy wskazanych ilości jednorazowo, lecz w rozłożeniu na cały okres wydawania tj. 2007 rok tak, aby uniknąć zachowań patologicznych.

Z tej formy pomocy skorzystało w skali powiatu tarnogórskiego prawie 10tys. osób uprawnionych.
Dystrybucją żywności w poszczególnych gminach zajmowały się następujące organizacje pozarządowe wchodzące w skład Powiatowej rady Organizacji Pozarządowych ds. pomocy społecznej, w ścisłej współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej:


 1. Radzionków – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – koło im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie
 2. Tarnowskie Góry – Caritas Parafii Opatowice parafii p.w. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach; Caritas Parafii Strzybnica.
 3. Tworóg – Caritas Parafii p.w. św. Antoniego w Tworogu
 4. Krupski Młyn – Ochotnicza Straż Pożarna w Krupskim Młynie, Caritas Parafii Krupski Młyn
 5. Świerklaniec – Ochotnicza Straż Pożarna w Świerklańcu
 6. Zbrosławice – Zbrosławickie Stowarzyszenie Świetlic Socjoterapeutycznych Kamieniec
 7. Miasteczko Śląskie – Fundacja Na Rzecz Dzieci ,, Miasteczko Śląskie”
 8. Ożarowice – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice
 9. Kalety – Caritas Parafii p.w. św. Józefa w Kaletach

Zarówno w 2006 jak i 2007 roku zostaliśmy objęci kontrolą, przeprowadzoną przez Agencję Rynku Rolnego pod względem prawidłowości prowadzenia i dystrybucji żywności w ramach programu PEAD. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Zarówno dystrybucja jak i koordynacja programu w 2005, 2006 i w 2007 roku była przeprowadzona na zasadzie wolontariatu.

Koordynator programu
Aniela Jany

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia