Świąteczna zbiórka żywności w hipermarketach

15-12-2006

Ilość pozyskanych artykułów żywnościowych podczas świątecznej zbiórki żywności od 01 do 03 grudnia 2006 w Tarnowskich Górach, w następujących sklepach:

TESCO, ALBERT, CARREFOUR (łącznie)

01.12.2006 - 411,451 kg - 2827,61 pln - 17 wolontariuszy
02.12.2006 - 536,927 kg - 3672,637 pln - 26 -/-
03.12.2006 - 439,78 kg - 2888,46 pln - 14 -/- (zbiórkę w tym dniu prowadziło Zbrosławickie Stowarzyszenie Świetlic Socjoterapeutycznych w Kamieńcu)

Razem: 1388,158 kg 9388,707 pln - 57 wolontariuszy

Akcję koordynowała:
Aniela Jany - Prezes Caritas Parafii Opatowice

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia