Półkolonie Caritas - ,,Bezpieczne wakacje 2006”

16-07-2006

Organizujemy dwa dwutygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży w terminach:

I Turnus: 26.06 do 08.07.2006 od 9-00 do 13-00
II Turnus: 17.08 do 30.08.2006 od 9-00 do 13-00

Ilość uczestników: 50 na każdym turnusie – dzieci i młodzież z Tarnowskich Gór

Nie pobieramy opłat od uczestników półkolonii

Zapewniamy jeden posiłek oraz napoje, słodycze, owoce

Nabór: uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej, poprzez ogłoszenie na stronie www oraz w gablotkach

Opiekunowie:wykwalifikowany personel oraz młodzież- wolontariusze z ukończonym kursem wychowawcy kolonijnego.

Cel realizacji zadania:

  1. Zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji dzieciom i młodzieży zamieszkałym w Tarnowskich Górach.
  2. Pomoc rodzicom w zorganizowaniu bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wakacji dla dzieci pozostających w mieście.
  3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku, zawierania przyjaźni, poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
  4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży, uczestniczenia w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne dotyczących m. in. profilaktyki uzależnień.


Program zajęć z zakresu profilaktyki
Celem zajęć jest propagowanie zdrowego trybu życia, czyli życie bez nikotyny, alkoholu i narkotyków. Zajęcia przyjmą formę tworzenia haseł, zabawnych rysunków, rysowania plakatów, inscenizacji, itp.

ZADANIA:
  1. Papieros – źródło chorób dla palaczy czynnych i biernych (wdrażanie do asertywności, umiejętność dokonania właściwego wyboru; plakat),
  2. Alkohol – używka prowadząca do niebezpiecznego nałogu ( plakat, rymowanki zachęcające do mówienia NIE),
  3. Narkotyki – moda, reakcja na stres czy głupota? (pogadanka o umiejętności radzenia sobie gdy inni „biorą” i przekonywanie ich aby przestali czy inni w ogóle nie zaczynali; plakat, hasła).


Konkurs wszystkich prac. Wykonanie gazetki z wybranych prac na korytarzu w pomieszczeniach Caritas

Pogadanka z Policjantem na temat: "Bezpieczne wakacje". ...

Ogłoszenie konkursu ,,Bezpieczne wakacje 2006”(pytania konkursowe)

"Moje wymarzone wakacje – bezpieczne wakacje"- konkurs plastyczny.

CELE KONKURSU:
  1. Przekazanie, utrwalenie wiedzy z zakresu zapobiegania występowaniu zachowań ryzykownych, szczególnie związanych z okresem wakacji.
  2. Promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.
  3. Uwrażliwienie na tematykę bezpieczeństwa podczas wakacji,; przestrzeganie przed ...


Codziennie od godziny 9.00 do 13-00 zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe, gry i zabawy w plenerze( w zależności od pogody), konkursy sportowe, wyjścia do Parku Wodnego.

XIV WAKACJE W SKANSENIE ’2006 – Zorganizowanie wycieczki (środy, g.10-13) - impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży przebywających latem w mieście, opracowana i realizowana przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie przy współpracy z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi organizującymi latem wakacyjny wypoczynek w mieście.
W tym roku przypominać będziemy dawne gry i zabawy podwórkowe

Język angielski dla dzieci - w dniach od 03 do 07 lipca godz. od 11.00 do 12-30 prowadzone będą przez lektorów językowych pracujących w CE FUTURE zajęcia warsztatowe obejmujące zagadnienia: naukę piosenek i wierszyków, zabawy językowe oraz kurs efektywnej nauki i rozwoju intelektu, techniki szybkiego uczenia sie i zapamiętywania.

Program artystyczny przygotowany przez dzieci podczas półkolonii zostanie zaprezentowany szerszej publiczności w dniu 08 lipca 2006 ( od 10-00 do 14-00) przy Ratuszu na Rynku w Tarnowskich Górach podczas imprezy plenerowej organizowanej corocznie przez Caritas Parafii Opatowice w ramach Dziecięcego Teatru Ulicznego.

Organizator: Caritas Parafii Opatowice ul. Opatowicka 112

Aniela Jany – kierownik półkolonii

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia