Aktywnie, znaczy zdrowo

16-07-2006

W powszechnej opinii domy pomocy społecznej to miejsca, w których nic się nie dzieje, a ich mieszkańcy w bezczynności dożywają swoich ostatnich dni. Ale nie jest to prawda. Personel tych domów wkłada wiele wysiłku w zachęcanie swoich podopiecznych do aktywnego trybu życia i ma na to wiele pomysłów.

Cztery lata temu powstała idea zorganizowania spartakiady mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Pomysłodawcą był dyrektor DPS w Trzyńcu w Republice Czeskiej a pierwszym realizatorem pomysłu został Dom Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej.

Zwycięska drużyna otrzymuje przechodni puchar i przywilej zorganizowania spartakiady w następnym roku.

19 maja bieżącego roku IV Spartakiada pod hasłem "Aktywnie, znaczy zdrowo" odbyła się w DPS "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach. Głównym fundatorem było Caritas parafii Opatowice w Tarnowskich Górach oraz tarnogórskie Starostwo Powiatowe.

Z zaproszenia do udziału w spartakiadzie skorzystały domy: Senior z Rudy Śląskiej, Opoka z Gliwic, Złota Jesień z Raciborza, Złota Jesień ze Świętochłowic, Św. Elżbieta z Rudy Śląskiej, Nasz Dom z Gliwic, Kombatant z Lublińca oraz DPS z Trzyńca w Republice Czeskiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. biskup Jan Wieczorek - ordynariusz Diecezji Gliwickiej, ks. dziekan Eugeniusz Bienek - proboszcz parafii Opatowice, Józef Korpak - Starosta Tarnogórski, Maria Rogocz - Wicestarosta, Beata Dymarczyk - Grochowina - pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych, ks. Rudolf Badura - dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej.

Każda z drużyn liczyła czterech zawodników. Zaproponowano 12 sportowych konkurencji o różnym poziomie trudności, dostosowanych do możliwości mieszkańców dps. Wymagały one jednak pewnej sprawności, zręczności oraz umiejętności pracy w zespole, np. rzut piłką do kosza, zakręcanie butelek na czas, wiązanie sznurowadeł, układanie puzzli itp.

Zwycięzców wyłoniono w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Najlepsze indywidualne wyniki osiągnął pan Jindrich Veit z czeskiego domu pomocy, a drużynowo zwyciężył właśnie zespół z Trzyńca - to oni w przyszłym roku zorganizują spartakiadę.
Drugie i trzecie miejsce wywalczył kolejno DPS Przyjaźń z Tarnowskich Gór oraz DPS Kombatant z Lublińca.

Ciekawostkę i element humorystyczny - do ostatniego momentu utrzymana w tajemnicy - stanowiła konkurencja dla dyrektorów domów. Było to przyszywanie guzików i wiązanie krawata na czas. Tutaj bezapelacyjnie najlepsza była Jolanta Rabczuk - dyrektor DPS Złota Jesień z Raciborza.

Po zakończeniu części sportowej dla uczestników i gości przygotowano wiele atrakcji. Był pokaz umiejętności zawodników Judo ze Sportowego Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach, prezentacja rock'n'roll'a w wykonaniu zespołu "Crazy Rock" z Domu Kultury Jubliat w Tarnowskich Górach oraz pokaz sprawności psa terapeuty, poprzedzony wstępem o dogoterapii. Zwłaszcza ten ostatni pokaz wzbudził duże zainteresowanie - widzowie mogli obserwować, jak dobrze wyszkolony pies pomaga osobie niepełnosprawnej w prostych czynnościach życia codziennego.

Zorganizowanie takiej imprezy wymagało od gospodarzy czasu, nakładów finansowych, ale przede wszystkim kapitału ludzkiego. Mimo dużego zaangażowania personelu DPS Przyjaźń, spartakiada nie mogłaby odbyć się tak sprawnie bez pomocy Szkolnej Sekcji Wolontariatu przy Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach oraz słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach, którym należą się wyrazy uznania i gorące podziękowania.

Spartakiada pokazała, że niepełnosprawność czy podeszły wiek wcale nie muszą być przeszkodą w prowadzeniu aktywnego i zdrowego trybu życia. Takie jest zresztą jej przesłanie - aktywnie, znaczy zdrowo. Imprezy tego typu zapobiegają izolacji i osamotnieniu, mieszkańcy dps-ów poznają nowe miejsca i ludzi, przebywają w grupie, przypominają sobie smak rywalizacji, mogą zaprezentować swoje umiejętności i talenty. Jest to pomysł na pożyteczne i przyjemne spędzenie wolnego czasu, którego mają w nadmiarze.

Anna Gierad
psycholog w DPS "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia