O programie PEAD

13-07-2006

Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej:

Program PEAD funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku. Podstawą jego stworzenia były ogromne nadwyżki żywności zgromadzone w magazynach agencji interwencyjnych krajów unijnych. Władze unijne nie były w stanie ani sprzedać ich w obrębie Unii, ani wyeksportować poza kraje członkowskie m.in. ze względu na wysokie koszty dopłat eksportowych. Jednocześnie magazynowanie nadwyżek wymagało coraz większych nakładów finansowych. W tej sytuacji uznano za zasadne rozdysponowanie części nagromadzonych zapasów wśród ludności ubogiej z terenu krajów członkowskich.

Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem organizacji charytatywnych, gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE.

Artykuły spożywcze dostarczane są przez przedsiębiorców, którzy wybierani są w drodze przetargów organizowanych przez agencje płatnicze w państwach uczestniczących w realizacji tego mechanizmu. Podstawą realizacji PEAD jest rozporządzenie Komisji Europejskiej zezwalające na bezpłatne przekazywanie żywności pochodzącej z rezerw Unii Europejskiej poprzez Akredytowane Organizacje Charytatywne z krajów Wspólnoty, osobom najbardziej potrzebującym.

ZASADY DYSTRYBUCJI

Wszystkie te produkty będą wydawane na bieżąco organizacjom pozarządowym z terenu powiatu, które podpisały z nami Umowę na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2006.

Organizacje te wykorzystywać będą otrzymane dary do sporządzania posiłków dla najuboższych (kuchnie, przytuliska, schroniska, świetlice, itp.) lub przekazywać ją w formie paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin ze swojego terenu.

Umowa zobowiązuje je do rozdystrybuowania żywności nieodpłatnie pomiędzy osoby najuboższe spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz do do zweryfikowania i potwierdzenia listy podopiecznych oraz prowadzenia i przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z rozdysponowaniem artykułów spożywczych.

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia