Cele

16-07-2006

Wielką rzeczą jest człowiek! - ta zasada Ojca Ubogich św. Brata Alberta dotyczy KAŻDEGO człowieka. Każdy człowiek jest wielką sprawą już dla tego samego, że jest człowiekiem. I nie ma znaczenia, czy jest to dziecko rokujące nadzieje na przyszłość, czy też gasnący już staruszek. Niemowlę z domu samotnej matki czy też głęboko upośledzona umysłowo dziewczynka z ośrodka opiekuńczo-leczniczego. Staruszka z domu opieki czy mężczyzna umierający w hospicjum... Ecce homo.

"Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła..." św. Brat Albert

Podstawowym celem Caritas Parafii jest szerzenie zasad miłosierdzia chrześcijańskiego poprzez koordynowanie pracy i działalności w niesieniu pomocy potrzebującym na terenie swojej parafii.

 • odwiedzanie i troska o ludzi samotnych, w podeszłym wieku, obłożnie chorych i niepełnosprawnych
 • organizacja w parafii dni chorych oraz spotkań seniorów
 • troska o rodziny wielodzietne
 • organizowanie świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych
 • dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach
 • zorganizowanie magazynu odzieżowego
 • uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych itp.


,,Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje''

Oczywiście - zakres działalności Caritas Parafialnych obejmuje również aspekt duchowy, polegający m. in. na życzliwej rozmowie z potrzebującym pomocy, udzieleniu dobrej rady i pociechy.

Ale najważniejszym czynnikiem w działalności Caritas Parafii, to nade wszystko sami wolontariusze, którzy bezinteresownie angażują się w dzieło niesienia pomocy bliźniemu i szerzenia miłości miłosiernej na wzór cnót ewangelicznych.

,,podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam...''

Przykłady konkretnej pomocy niesionej przez Caritas Parafii i jej zakres:
dzieci i rodziny wielodzietne:
 • dożywianie w szkołach i przedszkolach
 • korepetycje i tworzenie świetlic środowiskowych
 • rozdawanie bonów żywnościowych
 • paczki żywnościowe z okazji świąt (m.in. w oparciu o współpracę ze SKC)
 • pomoc rzeczowa w postaci używanej odzieży
 • refundowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego
 • zakup książek i przyborów szkolnych
 • dofinansowanie w zakresie leczenia i sprzętu medycznego

chorzy i seniorzy:
 • okolicznościowe spotkania
 • dowożenie obiadów
 • paczki na święta
 • doraźne wykupienie lekarstw
 • odwiedziny i opieka nad chorymi
 • pomoc w zakupach i
 • w sprzątaniu mieszkania
 • tworzenie klubu seniora
 • poradnictwo prawne

bezdomni i bezrobotni:
 • prowadzenie kuchni lub jadalni
 • magazyn odzieży używanej
 • pomoc żywnościowa
 • aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pośrednictwo w znalezieniu pracy lub mieszkania


W powyżej wymienionych formach i zakresach pomocy, bardzo ważna jest współpraca członków Caritas Parafii z:
 • pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie
 • miejskim ośrodkiem pomocy społecznej
 • innymi organizacjami charytatywnymi i kościelnymi
 • bankiem żywności itp.

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia