Karta Programowa Porozumienia

13-07-2006

KARTA PROGRAMOWA POROZUMIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH POWIATOWEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ (PROP) Z GMINAMI POWIATU TARNOGÓRSKIEGO.

W poniedziałek 28 listopada 2005 o godzinie 17.00 w Caritas Parafii w Opatowicach została przygotowana Karta Programowa Porozumienia z Gminami Powiatu Tarnogórskiego pod nazwą PROP dla Gminy. Organizacje zrzeszone w PROP - ie mają wspólnie działać na rzecz wzmocnienia Trzeciego Sektora w społeczności lokalnej i działaniach organizacji pozarządowych na rzecz dobra publicznego. Głównym celem jest współpraca w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój i umocnienie Trzeciego Sektora.

Wśród celów PROP wskazano między innymi: rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umocnienia poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym, wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz nawiązywanie kontaktów z partnerami organizacji pozarządowych, także z zagranicy.

Cele te będą realizowane w obszarach: pomocy społecznej, działalności charytatywno-opiekuńczej, ochrony zdrowia, środowiska, rozwoju lokalnego i regionalnego,kultury, oświaty,edukacji, bezpieczeństwa publicznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, ochrony praw człowieka, obrony narodowej, edukacji zawodowej,dobroczynności i kultury fizycznej, walki ze skutkami patologii społecznych, bezrobocia, ubóstwa.

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia